Zadania Grupy

Zadania Grupy Eksperckiej Polskiego Związku Judo ds. sportu powszechnego – Judo w Szkole

  1. Określenie zasady planowania i organizowania szkolenia na etapie podstawowym w judo.
  2. Opisanie metod i środków poprawiających sprawność fizyczną adekwatną do rozwoju biologicznego uczestnika sportu i zadań etapu podstawowego w judo.
  3. Opisanie technik typowych ćwiczeń judo stosowanych we współzawodnictwie dzieci.
  4. Określenie podstawowych metod i narzędzi diagnozowania oraz oceniania sprawności fizycznej w judo.
  5. Zdefiniowanie roli i zadania współzawodnictwa na podstawowym etapie szkolenia w judo.
  6. Kształtowanie postaw i rozwijanie motywacji do uczestnictwa w judo.
  7. Zasady organizowania przedsięwzięć sportowych w judo.
  8. Zadania pracy dydaktyczno-wychowawczej w sporcie -judo dzieci.
  9. Zakres odpowiedzialności, uwarunkowania prawne pracy trenera na podstawowym etapie szkolenia sportowego w judo.
  10. Przygotowanie rekomendacji dla Ministerstwa Sportu i Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej dotyczącej kryterium wiekowego przy kwalifikacji dzieci do treningu i zawodów w judo.