Judo w Szkole

Cel programu Judo w Szkole, aktualne rekomendacje jak i umiejętności jakie powinien posiadać trener dzieci judo.

Materiały szkoleniowe

„Teacher Ball Ukemii” czy „Gimnastyczne ABC w pracy trenera judo” to tylko część filmów szkoleniowych będących uzupełnieniem materiałów szkoleniowych wspomagających pracę trenerów judo z młodszymi dziećmi.

Zadanie grupy

Głównym celem jest przygotowanie rekomendacji dla Ministerstwa Sportu i Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej dotyczącej kryterium wiekowego przy kwalifikacji dzieci do treningu i zawodów w judo.

Logo Polskiego Związku Judo i napis Judo w Szkole grupa ekspercka ds. sportu powszechnego

Kontakt

E

Rafał Kubacki (Przewodniczący)

E

Krzysztof Głaz (Sekretarz)