Program oparty na poniższych założeniach stworzonych przez dr Adama Maja – wieloletniego Dyrektora Sportowego Polskiego Związku Judo – dla dzieci w wieku 6-9 lat. (klasy I-III/).

Codzienna aktywność fizyczna, wszechstronny rozwój motoryczny, podstawowe umiejętności ruchowe, podstawy judo. Dzieci w wieku 6-9 lat to bardzo wyjątkowa grupa, która wymaga nieco innego podejścia niż jeszcze młodsze czy starsze dzieci. Dla instruktora i trenera na tym etapie rozwoju wyzwanie jest dość spore, ponieważ możemy mieć dzieci w różnym wieku biologicznym z jednej strony zaś z drugiej początkujące w judo, lub też mieć dziecko, które już od jakiegoś czasu jest zaangażowane w judo.

Program nauczania na tym etapie dotyczy rozwoju wszystkich podstawowych umiejętności ruchowych (w tym wielu podstawowych umiejętności ruchowych związanych z judo) oraz umiejętności sportowych.

SEOI I etap - 6-9 lat podstawa, wspieramy szkołę